Teikiama pagalba

Šiaulių lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams (globėjams).

Veikia komisijos:

 1. Vaiko gerovės.
 2. Krizių valdymo.

Tėvus konsultuoja:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Visuomenės sveikatos specialistas
 • Maitinimo organizavimo specialistas
 • Logopedas
 • Socialinis pedagogas
 • Specialusis pedagogas
 • Judesio korekcijos mokytojas

Logopedės Karolina Cemnickienė, Miglė Rovė

Logopedė Karolina Cemnickienė

Darbo laikas:

III 8.00–8.30 val., 9.00–12.10 val., 15.00–16.50 val.

IV 8.00–8.30 val., 9.00–12.10 val., 15.00–16.50 val.

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: III 13.10–14.10 val., (susitarti iš anksto, rašant vidinę žinutę sistemoje „Mūsų darželis“).

Logopedė Miglė Rovė

Darbo laikas:

I 8.00–8.30 val., 9.00–12.10 val.

II 8.00–8.30 val., 9.00–11.00 val., 15.00–17.00 val.

III 8.00–8.30 val., 9.00-12.10 val.

IV 8.00–8.30 val., 9.00–12.00 val., 15.00–17.00 val.

V 8.00–8.30 val., 9.00–12.00 val., 15.00–16.10 val.

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: III, IV 8.30–9.00 val. (susitarti iš anksto, rašant žinutę nurodytu el. paštu arba vidinę žinutę sistemoje „Mūsų darželis“) El. paštas logopedemigle@gmail.com

Specialioji pedagogė Miglė Rovė

Darbo laikas:

I 15.00–17.10 val.

II 11.00–12.10 val.

III 15.00–17.10 val.

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: II 8.30–9.00 val. (susitarti iš anksto, rašant žinutę nurodytu el. paštu arba vidinę žinutę sistemoje „Mūsų darželis“) El. paštas logopedemigle@gmail.com

Logopedas:

 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus).

Specialusis pedagogas:

 • atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius organizuoja ir vykdo specialiosios pagalbos teikimą, lavina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sutrikusias funkcijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais bei specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, rengiant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Visuomenės sveikatos specialistė Rasa Pikturnienė

Darbo laikas:
I–V 8.00–15.36 val.
Mob. 8 676 85 159

Visuomenės sveikatos specialistas:

 • vykdo lopšelio-darželio bendruomenės sveikatos priežiūrą;
 • koordinuoja veiklą stiprinant ugdytinių sveikatą;
 • teikia individualias konsultacijas vaiko sveikatos klausimais.

Maisto organizavimo specialistė

Darbo laikas:

I–IV 9.00–11.00 val., 14.00–16.00 val. (ugdytinių tėvai (teisėti jų globėjai), įstaigos darbuotojai konsultuojami el. paštu irinaauris@gmail.com, mob. 8 653 46 244)

V 14.00–16.00 val.

 

Maisto organizavimo specialistas:

 • rengia perspektyvinius, dienos ir individualius (pritaikytus) valgiaraščius;
 • skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę;
 • ruošia patiekalų technologines korteles, receptūras;
 • kuria ir adaptuoja naujus patiekalus vaikams, inicijuoja kontrolinių bandomųjų patiekalų gaminimą.

Socialinė pedagogė Karolina Karitonaitė (nėštumo ir gimdymo atostogose)

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis ir augti savarankiškiems piliečiams. Dirbdamas bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas: • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas; • Vaikų emocijų suvokimo ir raiškos ugdymas; • Tiriamoji veikla; • Šviečiamasis informacinis darbas; • Bendradarbiavimas; • Projektinė veikla.

Judesio korekcijos mokytoja Jorūnė Akstinienė

Darbo laikas:

II 8.00–12.30

IV 8.00–12.30

V 8.00–12.30

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: II, IV, V 8.30–9.00 val. (susitarti iš anksto, rašant žinutę nurodytu el. paštu arba vidinę žinutę sistemoje „Mūsų darželis“) El. paštas jorune20@yahoo.com

Judesio korekcijos mokytoja:

 • planuoja, organizuoja bei veda individualius ir grupinius judesio ir padėties korekcijos užsiėmimus, priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir padėties išsivystymo lygio.
 • bendradarbiauja su kitais pedagogais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis.
 • sistemingai vertina ir fiksuoja vaikų pasiekimus.

 

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems