Pareigybių aprašymai

Direktoriaus-pavaduotojo-ugdymui-pareigybės-aprašymas

Raštinės-administratoriaus-pareigybės-aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės prašymas

Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Statinių priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems