Istorija ir tradicijos


Istorija

Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“  (toliau – įstaiga) yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, įsteigta 1967 m. gegužės 5 dieną, įregistruota 2004-10-12 Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filiale. Ugdymas vyko 12 grupių. 1990 – 1998 m. įkurtos 2 „mini“ grupės (pirmosios Šiaulių mieste) vaikų skaičius 5-7, mišraus amžiaus. Padidėjus vaikų skaičiui šios grupės panaikintos. Lopšelis-darželis turėjo labdaros grupes, taip pat buvo 3,5 valandos priešmokyklinės grupės.
Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių. Jose ugdomi vaikai nuo 1 iki 7 metų.

Misija

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Filosofija

Žmogus, kuris turi tapti dorovingas, privalo būti teisingai auklėjamas ir pratinamas, o vėliau turi daryti
dorus darbus ir nei savo valia, nei prieš savo valią nedaryti nieko blogo, ir jei tai galima įvykdyti tik
tvarkant gyvenimą pagal tam tikrą ir tikslingą tvarką. (Aristotelis)

Tradicijos

  • Darželio gimtadienis.
  • Vaikų išleistuvės į mokyklą.
  • Bendruomenės narių ekskursijos.
  • Poezijos šventės. 
© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems