Žibintų šventė

Šv. Martyno dienai skirtas renginys

,,ŽIBINTAI SEKA PASAKAS“

 

Lapkričio 11 dieną, 16.30 val.Šiaulių lopšelyje – darželyje ,,Varpelis“ įvyko Šv. Martyno dienai skirtas renginys ,,Žibintai seka pasakas“ .  Menų salėje  buvo surengta žibintų paroda. Vakarui atėjus  tėveliai,  vaikai, svečiai susirinko  darželio kiemelyje. Šviesdami žibintais, atvyko ir  ,,Rasos“ progimnazijos mokinukai.

Visi nurimę, susikaupę vakaro tyloje,  klausėsi pasakų, kurias sekė žibintai: apie šv. Martyną, jo gailestingumą, apie šviesos simbolinę prasmę. Kiti žibintai pasakojo,  jog ši diena nuo seno laikoma  paskutine rudens švente ir nuo šios dienos gyvulėliai suvaromi į tvartus, piemenėliai pradeda lankyti mokyklas, žemė  užmiega žiemos miegu. Paminėtos tradicijos ir papročiai.

Po bendros  giesmelės, nešdami  žibintų šviesą – gėrio ir vilties simbolį –  visi dalyvavo eisenoje.

© 2019 mir.lt