Vasario 16- oji ,,Varpelyje”

2015.02.13. vyko tradicinis renginys ,,Lietuva mano – graži šalelė“, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti.   Šventėje dalyvavo  ,,Rugelio“, ,,Riešutėlio“, ,,Saulutės“ , ,,Kodėlčiuko“ grupių ugdytiniai, auklėtojos, tėveliai. Po Direktorės sveikinimo visi iškilmingai išklausėme LR Himno.

Programėlę pradėjome rateliu apie Lietuvą, po to į sceną skubėjo grupių atstovai padeklamuoti eilėraštukų, padainuoti. Nepamiršti lietuvių liaudies šokiai, dainelės, kurias vaikai atliko muzikuodami varpeliais. Po smagios dainelės ,,Aš prie jūros gyvenu“ buvo pereita prie skaidrių stebėjimo ir dalijimosi įspūdžiais apie  mūsų gražią šalelę Lietuvą.

Tėveliai, dalyvavę šventėje, fotografavo, filmavo, liko maloniai nustebinti bei padėkojo už vaikų ugdymą pilietiškumo dvasia.

 

                Meninio ugdymo mokytoja

Rima Barkauskienė,

2015.02.13.

© 2019 mir.lt