Vaikų maitinimo organizavimas

Lopšelyje–darželyje „Varpelis“ vaikai maitinami 3 kartus per dieną:

  • pusryčiai,
  • priešpiečiai (vaisiai),
  • pietūs,
  • vakarienė

Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.20 iki 8.50 val., priešpiečius – 10 val., pietus – nuo 11.50  iki 12.20 val., vakarienę – nuo 15.20 iki 15.50 val.

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-988  „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimu“, „1-3 m., 4-6 m. ikimokyklinių įstaigų 20 dienų valgiaraščiu“, parengtu 2017 m. liepos 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro specialisto.

Dėl išsamesnės informacijos apie vaikų maitinimo organizavimą prašome kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistę.

Kviečiame susipažinti su lopšelio–darželio valgiaraščiu.

* Lopšelis–darželis „Varpelis“ pasilieka teisę keisti patiekalus be jokio išankstinio įspėjimo, su sąlyga, kad tai neturės jokios neigiamos įtakos vaikų mitybai ar patiekalo maistingumui.

20 dienų valgiaraštis

Maitinimo tvarka

Ugdytinių maitinimo tvarka

Darbuotojų maitinimosi tvarka

 

© 2019 mir.lt