Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Veikia komisijos:

 1. Vaiko gerovės.
 2. Krizių valdymo.

Tėvus konsultuoja:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Visuomenės sveikatos specialistas
 • Maitinimo organizavimo specialistas
 • Logopedas
 • Socialinis pedagogas
 • Specialusis pedagogas

Logopedės Birutė Navickienė, Miglė Rovė

Logopedė Birutė Navickienė

Darbo laikas:

I, II 8.00–8.30 val., 9.00–12.15 val. ir 15.00–17.30 val.

III 8.00–8.30 val., 9.00–12.15 val.

IV 15.00–16.20 val. V 8.00–8.30 val., 9.00–12.15 val.

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: III 12.15–13.15 val., tel. (8 41) 55 29 75 arba rašant vidines žinutes elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“

Logopedė Miglė Rovė

Darbo laikas:

I 15.00–17.15 val.

II 8.00–8.40 val., 9.00–9.45 val.

III 8.00–8.40 val., 10.50–12.15 val., 15.00–17.15 val.

IV 8.00–8.30 val., 9.00–12.15 val., 15.35–17.15 val.

V 8.00–8.30 val., 9.00–11.00 val., 11.35–12.10 val.

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: IV, V 8.30–9.00 val. (susitarti iš anksto, rašant žinutę nurodytu el. paštu arba vidinę žinutę sistemoje „Mūsų darželis“) El. paštas logopedemigle@gmail.com

Specialioji pedagogė Miglė Rovė

Darbo laikas:

II 9.45–12.15 val.

III 9.00–10.50 val.

IV 15.00–15.35 val.

V 11.00–11.35 val.

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: III 13.00–13.30 val. (susitarti iš anksto, rašant žinutę nurodytu el. paštu arba vidinę žinutę sistemoje „Mūsų darželis“) El. paštas logopedemigle@gmail.com

Logopedas:

 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus).

Specialusis pedagogas:

 • atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius organizuoja ir vykdo specialiosios pagalbos teikimą, lavina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sutrikusias funkcijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais bei specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, rengiant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Visuomenės sveikatos specialistė Rasa Pikturnienė

Darbo laikas:
I–V 8.00–15.36 val.
Mob. 8 676 85 159

Visuomenės sveikatos specialistas:

 • vykdo lopšelio-darželio bendruomenės sveikatos priežiūrą;
 • koordinuoja veiklą stiprinant ugdytinių sveikatą;
 • teikia individualias konsultacijas vaiko sveikatos klausimais.

Maisto organizavimo specialistė

Darbo laikas:

I–V 14.00–16.00 val.

Maisto organizavimo specialistas:

 • rengia perspektyvinius, dienos ir individualius (pritaikytus) valgiaraščius;
 • skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę;
 • ruošia patiekalų technologines korteles, receptūras;
 • kuria ir adaptuoja naujus patiekalus vaikams, inicijuoja kontrolinių bandomųjų patiekalų gaminimą.

Socialinė pedagogė Karolina Karitonaitė

Darbo laikas

I, IV, V 8.00–12.00 II 14.00–17.00 III 8.00–12.00 ir 15.00–17.00

Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas: II 14.00–14.50 val. Mob. 8 677 62 698

El. paštas karoliukee22@gmail.com

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis ir augti savarankiškiems piliečiams. Dirbdamas bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas: • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas; • Vaikų emocijų suvokimo ir raiškos ugdymas; • Tiriamoji veikla; • Šviečiamasis informacinis darbas; • Bendradarbiavimas; • Projektinė veikla.

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems