Šventė „Susitikome „Varpelyje“ rugsėjį“

2018 metų rugsėjo 3 – oji sukvietė visus į lopšelio-darželio vidinį kiemelį: vaikučius, tėvelius, auklėtojas bei darželio bendruomenę. Rugsėjo šventę ketureiliu pradėjo meninio ugdymo mokytoja. Skambėjo ,,Mūs darželis” dainelė, kurią atliko ,Kodėlčiuko” grupės ugdytiniai, muzikuodami varpeliais.

Nuaidėjus varpeliams, visus pasveikino lopšelio-darželio Direktorė. Buvo kviečiamos auklėtojos, jos prisistatė visiems pasakydamos savo vardus.
Mažieji sveikino darbuotojus, įteikdami po gėlės žiedą.

Padainavę, padeklamavę eilėraštuką, pažaidę visi ,,traukinukais” vyko pasižvalgyti po darželio teritoriją.

Meninio ugdymo mokytoja
Rima Barkauskienė

© 2019 mir.lt