„Širdis pripildykim šviesa“ Šv. Jurgio bažnyčioje

Gruodžio 13-osios vakarą Šiaulių lopšelio-darželio ,,Varpelis‘‘ bendruomenė, svečiai – ,,Rasos‘‘ progimnazijos etnokultūrinis vaikų ansamblis ,Čiutulis‘‘, mokyklos bendruomenė rinkosi į Šv. Jurgio bažnyčioje organizuojamą Advento vakarą.

Buvo aukojamos Šv. mišios už mūsų darželio bendruomenę. Daug šviesos, paminint Šv. Liucijos dieną į šventovę atnešė ,,Čiutulio‘‘ etnografinis ansamblis, apšvietęs šventovę žibintų šviesa atliko Kalėdines dainas. „Linelio‘‘ grupės vaikai kartu su auklėtoja Margarita Glodenyte atliko šokio improvizaciją ,,Angelo sparnas‘‘. Drauge pynėme advento vainiką. Atėjusius lankytojus pasitiko besišypsantys vaikų nupiešti angeliukai – bažnyčioje buvo surengta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Varpelis‘‘ ugdytinių piešinių parodėlė ,,Mano angelas‘‘ – parengė auklėtoja Irena Bernadišiūtė. Pasibaigus renginiui visus susirinkusiuosius vaikai apdovanojo angeliukais.

Gera buvo pabūti visiems kartu rimtyje ir susikaupime degančių žvakučių šviesoje, sustojus prie Advento vainiko pajausti gyvenimo pilnantvę, plūstantį gėrį į širdį, dvasinės atgaivos akimirkas ir džiaugsmingą artėjančių Kalėdų laukimą.

Advento renginį organizavo Šiaulių lopšelio darželio ,,Varpelis‘‘ pedagogų komanda:
Angelė Urbanavičienė, Aurelija Stepanjanienė, Margarita Glodenytė, Irena Bernadišiūtė, Aurelija Gudaitienė, Rima Barkauskienė.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Margarita Godenytė, Aurelija Stepanjanienė

© 2019 mir.lt