Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų tradicinis krepšinio turnyras

2020 m. vasario 7 d. lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ organizavo ikimokyklinių ugdymo įstaigų tradicinį krepšinio turnyrą. Mūsų įstaigai atstovavo šauniausi lopšelio-darželio „Varpelis“ krepšininkai iš „Kiškučio“ grupės.

Mažieji sportininkai, pasirodę puikiai ir smagiai praleidę laiką, į savo įstaigą parvežė auksinius medalius bei rėmėjų dovanas – knygutes.

Auklėtoja, dirbanti sporto salėje, I. Jasėnaitė ir visuomenės sveikatos specialistė A. Šimkienė

© 2020 mir.lt