ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS“ SKELBIAMA ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo” skelbiama pretendentų atranka Šiaulių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti.

Atranką organizuoja: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Varpelis“, 190526570, www.varpelis.mir.lt
Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis – 1,0 etato ikimokyklinio ugdymo grupėje (36 val. per savaitę, per dieną 7,12 val.).
Darbo sutartis – terminuota.

Darbo užmokestis: nuo 588,55 Eurų, atsižvelgiant į suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir turimą darbo stažą.
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.
Įdarbinama nuo 2017-10-16 iki 2019-10-16 (dekretinių bei vaiko auginimo ir priežiūros atostogų metu)

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

  • aukštasis universitetinis/koleginis išsilavinimas,
  • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija,
  • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir reflektuoti savo veiklą,
  • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
  • mokėti vieną užsienio kalbą (anglų/prancūzų/vokiečių);
  • gebėjimas dirbti IKT.

Atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą (CV).

Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami:

Pretendentas gali pateikti dokumentus per 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną (2017-10-02), asmeniškai Šiaulių lopšelyje-darželyje „Varpelis” arba siųsti registruotu laišku, arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį bus kviečiami 2017 m. spalio 12 d. 13 val. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Varpelis“, auklėtojų kabinete.

Išsamesnės informacijos apie skelbiamą atranką teirautis Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“, tel. (8 41) 552 975 arba el. paštu: darzelis.varpelis@splius.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių Genovaitė Bogdanskaja

Informacija paskelbta 2017-10-02

© 2019 mir.lt