ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ IEŠKO LOGOPEDO

Vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“ ieško logopedo

© 2020 mir.lt