ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ IEŠKO JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO

Vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 • Įstaiga: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Varpelis“, 190526570, www.varpelis.mir.lt
 • Pareigybė: Judesio korekcijos mokytojas.
 • Darbo krūvis – 0,5 etato.
 • Darbo sutartis – neterminuota.
 • Darbo užmokestis: nuo 400,00 eurų, atsižvelgiant į suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir turimą darbo stažą.
 • Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.
 • Įdarbinama nuo 2019-12-16

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir baigęs mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias studijų programas.

Organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupines kūno kultūros pratybas ir individualias judesio ir laikysenos korekcijos pratybas, organizuoti miesto, mikrorajono, darželio sportinius renginius.

Parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaikų ugdymo(-si) poreikius, fizines galimybes.

Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą.

Patirtis ne mažiau 1 metai.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti nuo 2019-11-22 iki 2019-12-09 asmeniškai Šiaulių lopšelyje-darželyje „Varpelis”, siųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį bus kviečiami 2019 m. gruodžio 11 d.

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Išsamesnės informacijos apie skelbiamą atranką teirautis Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“, tel. (8 41) 552 975 arba el. paštu: darzelis.varpelis@splius.lt

© 2020 mir.lt