ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ IEŠKO IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO

Darbo krūvis – 1,0 etato ikimokyklinio ugdymo grupėje (36 val. per savaitę). Darbo sutartis – terminuota.
Darbo užmokestis: nuo 540,00 eurų, atsižvelgiant į suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir turimą darbo
stažą.

2018-12-14 Visas skelbimas

© 2019 mir.lt