Seminaras „Etnokultūrinio ugdymo metodų įvairinimas“

Lietuvių liaudies kultūros tradicijų puoselėjimas yra vienas iš būdų ugdyti tautiškumą, išsaugoti lietuvišką paveldą.

2017 m. lapkričio 29 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Varpelis’’ vyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų seminaras ,,Etnokultūrinio ugdymo metodų įvairinimas’’. Seminaro dalyvius pasveikino įstaigos direktorė Dalija Beruta Ulinskienė, o ,,Rugelio’’ grupės vaikai pradžiugino smagiais lietuvių liaudies rateliais.

Seminaro metu išklausytuose 2 pranešimuose, dalyviai susipažino su tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarba, etninės kultūros metodų integravimu į ugdymo procesą per pažintinę-tiriamąją veiklą, saviraišką, kūrybą. Pedagogės pristatė stendinius pranešimus, sukurtas etno metodines priemones, parodė vaikų kūrybinių darbų aplankus – pasidalijo gerąja patirtimi. Praktinėje seminaro dalyje dalyviai patys kūrė tautinį kostiumą lietuvaitei. Susirinkę seminaro dalyviai apžiūrėjo fotografijų parodą etnokultūros tematika, skirtą 2017- tautinio kostiumo metams paminėti.

Seninaro lektorės auklėtojos; Angelė Urbanavičienė, Margarita Glodenytė, Aurelija Stepanjanienė, Irena Bernadišiutė.

Auklėtojos Aurelija Stepanjanienė, Margarita Glodenytė

© 2018 mir.lt