Respublikinė Poezijos šventė „Nutieskime draugystės tiltą“

Jau 16-ą pavasarį Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenė kviečia poezijos mylėtojus deklamuoti ir paklausyti lietuviškos poezijos Šiaulių Polifonijos salėje. Smagu, kai į šventę skuba dideli ir maži poezijos mylėtojai iš Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų, Šiaulių raj. Meškuičių lopšelio-darželio, Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“, Joniškio lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Šiaulių miesto „Rasos“ progimnazijos .Kiekvieną pavasarį skamba eilės įvairia tematika: „Iš paukščio skrydžio“, „Vaivorykštė –Saulės miestui“, „Gražiausi žiedai, Tau, Žeme“ ir kt. Kartu išleistos 2 poezijos knygelės. Ši šventė atspindėjo draugiškus santykius tarp įstaigų bendruomenių, tarp tėvų ir vaikų, pedagogių, rašytojų ir poezijos eilėmis tiesė draugystės tiltą, sveikino ir dėkojo Šiaulių miestui, subūrusiam draugus. Šiais metais į sceną vaikai lipo kartu su močiute, tėveliu, mama, broliu ar pedagoge ir deklamavo kartu išmoktas eiles. Skambėjo eilės apie draugystę, Šiaulių miestą ( miestui-780-asis jubiliejus),žemę. Sulaukėme gerų draugų iš Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos – poečių Vilijos Kalvaitytės Mickienės, Rimos Petrilevičienės, Onos Briedytės, kurios džiaugėsi šių švenčių indėliu ugdant meilę lietuviškai poezijai, sceninei kultūrai, raiškiam deklamavimui. Juk klausyti raiškiai skambančios lietuviškos kalbos, šiais laikais, jau tampa prabanga. Renginio dalyviai džiaugėsi, kad Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“ saugo ir puoselėja meilę gimtai kalbai, jos skambesiui, vertybėms, kurios keliauja iš kartos į kartą. Šventės organizatoriai pasirūpino atminimo dovanėlėmis ir padėkomis, kurias įteikė Šiaulių lopšelio-darželio direktorė Dalija Beruta Ulinskienė. Įspūdžiais dalinomės prie draugystės arbatėlės, aptarėme atmintyje saugomas praėjusias šventes ir kūrėme planus ateičiai.

                                                                   Neformaliojo ugdymo mokytoja Aurelija Gudaitienė

                                                                   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jūratė Vasiliauskienė

© 2020 mir.lt