Reikalingas psichologas

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Laikotarpis: projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 metu.

Priėmimo į darbą skelbimą galima rasti Valstybės tarnybos departamento tinklapyje http://vtd.lrv.lt,

skyrelyje „Karjera viešajame sektoriuje“ (Kiti darbo skelbimai). Skelbimas Nr. 53344.

© 2019 mir.lt