Projektas „Jausmų vaivorykštė“

Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ ankstyvojo amžiaus grupių vaikai kartu su įstaigos socialine pedagoge prisijungė prie eTwinning tarptautinėje platformoje organizuojamo projekto „Jausmų vaivorykštė“, kuris skirtas ankstyvojo amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymui.

Projekto tikslas – ugdyti anksyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų (2–3 m.) emocinį intelektą, per įvairias kūrybines, patyrimines veiklas, supažindinant su baziniais jausmais (linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs).

Vasario mėnesį vaikai noriai dalyvavo užsiėmimuose, kurių metu susipažino su jausmu „Linksmas“.

Socialinė pedagogė Karolina Karitonaitė

 

© 2020 mir.lt