Priėmimas į įstaigą

Sprendimas dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto švietimo įstaigas

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių m. sav. Švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje Paslaugų kainoraštis.  

Prašymo dėl lengvatos taikymo už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

Lankymosi įstaigoje tvarka pateikiant prašymus dėl priėmimo į įstaigą

  • Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale” ir duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę. Įvedus vaiko duomenis į duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė;
  • Priimant vaikus, sudaroma rašytinė dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo;
  • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą. 
  • Prašymas registruoti vaiką į eilę
  • Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš darželio sąrašų
  • Prašymas dėl perkėlimo į kitą grupę
© 2018 mir.lt