Pramoga „Pavasario linksmybės seniau ir dabar“

Pavasarį nuo seno daug džiugesio ir linksmybių. Tai atsispindi lietuvių liaudies etninėje kultūroje: lietuvių liaudies tautosakoje, dainose, šokiuose, žaidimuose bei rateliuose.

,,Linelio“ grupės vaikai dalyvavo projekte ,,Senolių žodis vaiko lūpose“, kur išmoko lietuvių liaudies žaidimų, ratelių, garsų pamėgdžiojimų, muzikuoti švilpynėmis, ,,lakštingalomis“, akmenėliais, riešutų kevalėliais ir kitais buityje naudojamais daiktais.

2019 m. gegužės 28 dieną į pramogą ,,Pavasario linksmybės seniau ir dabar“ buvo pakviesta darželio bendruomenė, kuri stebėjo ,,Linelio“ grupės ugdytinių, pasipuošusių lietuvių tautiniais rūbais, programėlę. Visi kartu mokėsi lietuvių liaudies žaidimų, garsų pamėgdžiojimų. Pramogos dalyviai praturtėjo tęsdami senelių etnines tradicijas ir papročius. Bendrą projektą vykdė auklėtoja Angelė Urbanavičienė ir meninio ugdymo mokytoja Rima Barkauskienė.
Pavasariai kartojasi, o senolių perduota patirtis lieka lietuvaičių širdyse.

,,Linelio“ grupės auklėtoja Angelė Urbanavičienė.

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems