„Posmai ir dainelės – Lietuvos šalelei“

2019 m. vasario 15 d. Šiaulių lopšelio–darželio ,,Varpelis“ menų salėje  vyko tradicinis renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Pasipuošę, džiugiai nusiteikę, nešini trispalvėmis širdelėmis, gėlėmis, vėliavėlėmis, rinkosi  į menų salę ,,Kodėlčiuko”, ,,Kaštonėlio” ir ,,Riešutėlio” grupių ugdytiniai, jų auklėtojos, darželio bendruomenė.

Po sveikinimo žodžių, visi ramiai sustoję, giedojome Lietuvos Respublikos Himną. Programėlės metu vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles,  žaidė ratelius, šoko ,,Klumpakojį”, ,,grojo” muzikos instrumentais-žaislais. Po koncerto visi stebėjo IKT priemonę ,,Šiaulių takeliais”, aptarė matytas vietas, išgirdo padavimus apie Talkšos ežerą, Salduvės piliakalnį, sužinojo miesto kilmę, savo gyvenamo rajono pavadinimą.

Pabaigoje skambėjo bendra daina ,,Ačiū, Tėvyne”. Ši iškilminga šventė svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui, – ir mažam, ir dideliam.

Meninio ugdymo mokytoja Rima Barkauskienė

© 2019 mir.lt