Paslaugų kainoraštis

Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2017 m.spalio 5 d. sprendimas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Prašymo dėl atleidimo nuo mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje forma

LOPŠELIS

1 maitinimas (pusryčiai)

1 maitinimas (pietūs)

2 maitinimai

(pusryčiai-pietūs arba

pietūs-vakarienė)

3 maitinimai

(pusryčiai, pietūs, vakarienė)

0,42 EUR

0,85 EUR

1,27 EUR

1,69 EUR

 

DARŽELIS

1 maitinimas (pusryčiai)

1 maitinimas (pietūs)

2 maitinimai

(pusryčiai-pietūs arba

pietūs-vakarienė)

3 maitinimai

(pusryčiai, pietūs, vakarienė)

0,48 EUR

0,96 EUR

1,44 EUR

1,92 EUR

© 2018 mir.lt