Pareigybių aprašymai

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės prašymas

Administratoriaus sekretoriaus pareigybės aprašymas

Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Statinių priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

© 2020 mir.lt
Versija neįgaliesiems