Parama

Gerb. Tėveliai,

Dėkojame Jums, kad esate su mumis ir kasmet prisidedate prie lopšelio-darželio ,,Varpelis“ rėmimo, skirdami 2 % pajamų mokesčio. Ši parama leidžia nuveikti daugiau
darbų, gerinant vaikų ugdymosi sąlygas.

2017 m. iš Jūsų skirtų darželiui 2 proc. GPM lėšų buvo įsigytas naujas muzikos instrumentas (pianinas) Menų salėje už 1000 Eur. Instrumentas naudojamas kasdieniniams muzikos užsiėmimams, šventėms, pramogoms, vaikų meniniam ugdymui.

2018 m. surinkta 1163 Eur iš 2 proc. GPM. Įstaigos taryba yra pasiūliusi įsigyti naują lauko įrenginį ir atnaujinti edukacines lauko erdves, įrengiant refleksoterapinį taką
vaikams. Taip pat planuojama atlikti dalies ugdymosi grupių kosmetinį remontą, pakeičiant grindų dangą, atnaujinant baldus.

Kviečiame prisidėti prie darželio edukacinių erdvių atnaujinimo, skiriant 2 % gyventojų pajamų mokesčio darželiui iki 2019-05-01.

Kurkime lopšelį-darželį kartu!

© 2019 mir.lt