NUOTOLINĖ DISKUSIJA APIE VAIKŲ UGDYMĄ

2022 m. kovo 23 dieną įvyko nuotolinė diskusija „Socialinis emocinis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lopšelyje: patirties sklaida“. Diskusiją organizavo mūsų darželio ankstyvojo ugdymo grupių mokytojos L. Juzulėnienė, R. Birutienė, L. Petrauskienė, V. Petraitytė, V. Šemetulskienė.

Patirtimi dalijosi aštuonios Šiaulių m. Pietinio mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Varpelis“, „Trys nykštukai“, „Eglutė“, „Gintarėlis“ mokytojos, dirbančios lopšelio grupėse, ir socialinės pedagogės. Diskusijos klausėsi kolegės iš lopšelių-darželių „Voveraitė“ ir „Žiogelis“.

Diskusijos dalyvės aptarė, kaip sekasi ugdyti ankstyvojo amžiaus vaikų socialinius-emocinius gebėjimus supažindinant ugdytinius su pasakomis, organizuojant patyriminę ir kitas veiklas vaikams, integruojant „Kimochi“ ir „Socialinio elgesio gerinimo“ programas, kuriant socialinės partnerystės ryšius tarp vaiko šeimos ir darželio, kt.

Bendravimas nuotoliniu būdu pasirinktas atsižvelgiant į didelį sergamumą mieste. Norime tikėti, kad tai nesutrukdė pasiekti renginio tikslą – įgyti gerosios (ir ne tik) pedagoginės patirties bei praplėsti turimas žinias ir gebėjimus.

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems