Netradicinė muzikinė veikla ,,Milgretoje“

Spalio 30 d. Šiaulių lopšelio – darželio ,,Varpelio“ priešmokyklinukai vyko į muzikos instrumentų parduotuvę, kur neįprastoje, pilnoje muzikos instrumentų aplinkoje, vyko netradicinė muzikinė veikla.  Ugdytiniai plėtojo savo žinias apie muzikos instrumentų grupes, plojo ritmą, ieškojo pagal pateiktą paveikslėlį atitinkamo instrumento, dainavo  dainelę ,,Mūs darželis“  ir pritarė pačių atsineštais varpeliais.

Matydami pedagogų pastangas ir vaikų susidomėjimą, į veiklą aktyviai įsijungė ir ,,Milgretos“ darbuotojai. Iš vitrinų buvo imami muzikos instrumentai,  leidžiama jais pasidžiaugti, paliesti, apžiūrėti ir patiems išgauti garsą.  Veiklą vainikavo linksma muzika, garso ir šviesos efektai, bei dūmai, pasklidę vaikų  šokio metu.

Atsisveikinome pažadėdami, jog sugrįšime ne kartą.

 

Meninio ugdymo mokytoja Rima Barkauskienė

© 2019 mir.lt