Nacionalinis dailės darbų konkursas ,,PIEŠIAM!’’

Lietuvos Respublikos seimas paskelbė artėjančius 2017 metus tautinio kostiumo metais. Tautinis kostiumas yra vienas iš tautos ir valstybės  simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos forma.

Konkursas ,,PIEŠIAM!’’ kasmetinis renginys, sulaukiantis didelio švietimo įstaigų auklėtinių dėmesio.

Mūsų įstaigos etninės pakraipos ,,Linelio’’ grupės ugdytiniai, paraginti auklėtojų Aurelijos Stepanjanienės ir Angelės Urbanavičienės,  nusprendė dalyvauti konkurse.  Susidomėję vaikai :

Radvilas Andrijauskas,  Austėja Krūtinytė, Kristina Lazauskaitė, Kamilė Mikaitytė ir Liepa Zablockytė emėsi veiklos : drauge su auklėtojomis aptarė įvairių regionų  tautinių  kostiumų raštus, ir pasitelkę savo turimas žinias,  kūrybinę vaizduotę, vaikai piešė tautinius rūbus, puošė juos lietuviškais ornamentais.  Supakavę  piešinukus  į didelį voką, lapkričio 11 d. išsiuntėme  į konkursą ,,PIEŠIAM’’, kurį organizavo UAB ,,BIURO PASAULIS’’.

 

Auklėtoja  Angelė Urbanavičienė

© 2020 mir.lt