Muzikos garsų pasaulyje

Jau daugiau kaip 10 metų  Šiaulių lopšelis – darželis bendradarbiauja su ,,Dagilėlio“ dainavimo mokykla, choro  mokytoja R. Koržanoviene, tikrinant berniukų balsus, nustatant muzikinius gabumus, atrenkant  ir kviečiant lankyti ,,Dagilėlio“ dainavimo mokyklą, rengiant koncertus bei dalyvaujant bendruose renginiuose.  Daroma sklaida supažindinant tėvelius  su vaiko muzikiniais duomenimis,  kviečiama leisti vaiką į muzikos mokyklą, dainuoti ir groti pasirinktu muzikos instrumentu.

Glaudaus bendradarbiavimo dėka kilo idėja  organizuoti edukacinius koncertus darželyje. 2013-10-17 įvyko I – asis koncertas, skirtas klavišiniams instrumentams ir vokalinei muzikai. Plojimais apdovanojome visus atlikėjus, o ypatingai – buvusius darželio ugdytinius  Marijų Kugrį, Eimantą Darašką, Nojų Zablockį, Gytį Mačikūną.

Mažieji ugdytiniai liko sužavėti akordeono, pianino ir dainorėlių skleidžiamų muzikos garsų. Su  nekantrumu laukia  sekančio koncerto – naujų dainelių ir pučiamųjų instrumentų grupės atliekamų kūrinių.

© 2020 mir.lt