MUZIKINIS PROJEKTAS TĘSIASI: KONCERTUOJA STYGINIŲ GRUPĖ IR „DAGILĖLIO“ 3-IOS KLASĖS ANSAMBLIS

2014.03.03  projekto ,,Muzikos garsų pasaulyje“ koncerte  dalyvavo 3-ios klasės berniukų ansamblis (mokytoja Daiva Kembrienė, koncertmeisterė Raimonda Girdvainytė). Dainininkai, atlikę nuotaikingus  kūrinius, iš karto susilaukė gausių aplodismentų.

Šiame koncerte mažiesiems klausytojams buvo pristatyti ir styginiai instrumentai: smuiku pagrojo 5 klasės mokinys, buvęs Šiaulių lopšelio – darželio ,,Varpelis“ ugdytinis,  Matas Skripkauskas (mokytoja Jolita Damaševičienė), gitara – 2-os klasės mokinys Oskaras Liaudinskas (mokytojas Rolandas Janušas), violončele – taip pat 2-os klasės mokinys Mykolas Mikšys (mokytoja Lidija Bražaitė).

Mažieji ugdytiniai  turėjo galimybę ne tik paklausyti šių instrumentų skambesio, bet ir pamatyti juos iš arti, paliesti stygas bei smičių, nusifotografuoti šalia violončelės ir palyginti, koks didelis instrumentas ir kiek reikia augti, kad būtume tokie, kaip koncertuojantys mokiniai.

© 2020 mir.lt