Metodinė diena,, Knygų skaitymas ir pasakų sekimas vaiko emociniai saviraiškai“

Gegužės mėnesį vykusioje metodinėje dienoje,, Knygų skaitymas ir pasakų sekimas vaiko emociniai saviraiškai“ ankstyvojo amžiaus auklėtojos pasidalino patirtimi su darželio pedagogais.

Jos vedė pramogą ,,Ačiū, tau pasakėle“, parodė filmuotas medžiagas ,,Mes iš pasakų atėjom“; skaitė žodinius pranešimus: ,,Knygų skaitymas ir pasakų sekimas namuose“, ,,Pasakų panaudojimas ugdymo procese – įtaka vaikų sklandžiai kalbai“; pristatė stendinius pranešimus: „Su muzika į pasakų šalį“, ,,Sportuoja pasakų veikėjai“ bei parodas, kurios buvo numatytos lopšelio grupių projekto ,,Aukime su pasaka visi kartu“ uždaviniuose.

Metodinių priemonių parodoje „Įvairūs pasakų personažai“ buvo pristatytos priemonės stalo teatrui, skirtos vaidybai ir pasakų sekimui. Metodines priemones gamino lopšelio grupių auklėtojos.

Nuotraukų parodoje ,,Skaitau ir vaidinu su tėveliais“ matome tėvelių šiltus ir džiaugsmingus momentus bendraujant su vaikais: skaitant pasakas, vaidinant grupėse ir namuose. Paroda eksponuojama darželio parodų stende iki birželio 2 dienos.

Parodas pristatė ir straipsnį parengė auklėtojos: Virginija Petraitytė Rimutė Birutienė.

© 2019 mir.lt