„Mano pirmieji žingsneliai lopšelyje“

Bendradarbiavimo su tėvais forma –apskritojo stalo diskusija

Jau tapo tradicija lopšelyje- darželyje „Varpelis“ ankstyvojo amžiaus grupėse ,,Boružė“, ,,Nykštukas“, „Balionėlis“ susikviesti tėvelius pokalbiui prie apskritojo stalo ir padiskutuoti apie vaiko ugdymosi pasiekimus, pasiektą pažangą, praėjusios adaptacijos rezultatus. Apskritojo stalo diskusijoje, kuri vyko 2017- 12-04, auklėtojos R. Birutienė, V. Petraitytė, R. Bartušienė, L. Petrauskienė pristatė pranešimus „Žingsniuoju atrasti ir pažinti- kaip mums sekasi?“,

„Emocijos ir jų valdymas santykiuose su suaugusiais ir bendraamžiais“, „Sveikas, orus, bendraujantis, smalsus, kuriantis, sėkmingai besiugdantis mažylis“, „Kaip įtakoja knygų skaitymas ir pasakų sekimas vaikų ugdymą.“ Specialistės: meninio ugdymo mokytoja ir neformaliojo ugdymo specialistė parengė pasiūlymus stendiniuose pranešimuose“ Tūpk, stok, nusijuok“, „Aš – mažasis klausytojas“ Tėveliai savo vaikučių pasiekimų rezultatus stebėjo sukurtame filmuke “Akimirkos iš grupės gyvenimo“ Diskusija praėjo sklandžiai, tėveliai dėmesingai klausėsi, uždavė jiems rūpimus klausimus ugdymosi ir pažangos srityse.

Parengė auklėtojos: R. Birutienė, R. Bartušienė

© 2018 mir.lt