Lopšelių-darželių darbas vasaros laikotarpiu

1. Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, grupių formavimo, laikiną ugdytinių ir (ar) darbuotojų perkėlimo ir vaikų lankomumo apskaitos tvarką.

2. Vieno mėnesio atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.) nustatomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

3. Lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu ugdytiniams organizuojama pažintinė, projektinė, patirtinė ir kt. veikla.

Visas dokumentas: Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

© 2019 mir.lt