Lopšelis-darželis tapo Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nariu

STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos penkios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai bei kūryba ir Math – matematika. STEAM edukacijos esmė slypi kur kas giliau. Tai ne atskiros disciplinos, o edukacijos filosofijos rūšis, kai tuo pačiu metu suteikiama galimybė mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir kūrybos, bei matematikos.

Ugdydami vaikus siekiame stiprinti kompetencijas, kurios yra ir bus jam svarbios ateityje. Kuriame vaikui įdomią, patrauklią ir ugdančią aplinką. Daugiau dėmesio skiriame tyrinėjimams, atradimams, kūrybiškumo ugdymui(si), aktyvesniam ugdytinių įsitraukimui į praktines veiklas, skatinančias klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, spręsti problemas, kurti. Pedagogų ir įstaigos vadovų pastangos buvo įvertintos – mūsų įstaiga tapo STEAM mokyklų tinklo nare.

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682

© 2020 mir.lt
Versija neįgaliesiems