Laisvos vietos grupėse

„Linelis“ (3-4 metų)
Laisvos vietos -2.
_________________
„Riešutėlis“ (4-5 metų)
Laisvos vietos -1.
_________________
„Rugelis“ (5-6 metų)
Laisvos vietos – 2.
________________
(duomenys 2018-05-17)

© 2018 mir.lt