Laisvos darbo vietos

Reikalingas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

Darbo krūvis – 0,5 etato ikimokyklinio ugdymo grupėje (18 val. per savaitę). Darbo sutartis – terminuota. Darbo užmokestis: nuo 340,00 eurų, atsižvelgiant į suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir turimą darbo stažą.

Visas skelbimas

Reikalingas dietistas

Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“ 190526570

Darbo pobūdis: Valgiaraščio sudarinėjimas, maisto gaminimo kokybės kontrolė. Meniu sudarymas pagal pareikalavimą. Patiekalų maistinės ir energetinės vertės skaičiavimas. Maisto kokybės užtikrinimas. Darbas vaikų lopšelyje-darželyje.

Visas skelbimas

Reikalingas psichologas.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Laikotarpis: projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 metu.

Priėmimo į darbą skelbimą galima rasti Valstybės tarnybos departamento tinklapyje http://vtd.lrv.lt,

skyrelyje „Karjera viešajame sektoriuje“ (Kiti darbo skelbimai). Skelbimas Nr. 53344.

© 2018 mir.lt