Kūrybinės dirbtuvės „Sukas gėlių ratukas“

2018 m. gegužės 23 d. ,,Linelio‘‘ grupės auklėtojos pakvietė vaikus ir tėvelius į kūrybines dirbtuves. Menų salėje vyko smagi kūrybinė – pramoginė veikla. Vaikai kartu su tėveliais gamino gėlių karūnėles ir jomis džiaugėsi stebėdamiesi ir drožėdamiesi gėlių įvairove…

Vaikai deklamavo eilėraščius, žaidė lietuvių liaudies žaidimus – ratelius apie gėles.

Veikdami drauge vaikai ir tėvai pajautė bendruomeniškumo jausmą.

Grupės auklėtojos

© 2019 mir.lt