Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
4. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles.
5. Išmanyti vaikų ugdymo ir ugdymosi modelius, metodus, veiklos būdus.
6. Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).
7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“.
8. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
9. Privalumas – projektų rengimo patirtis.

Visas dokumentas

© 2019 mir.lt