KAIP MES AUGOME SU PASAKA VISI KARTU

Gegužės 17-osios rytmetį lopšelio-darželio „Varpelis“ ankstyvojo ugdymo grupių vaikai dalyvavo nuotaikingoje pramogoje „Ačiū tau, pasakėle“. Tai 2018–2019 mokslo metais lopšelio grupėse vykdyto projekto „Aukime su pasaka visi kartu“ baigiamasis renginys.

Gegužės 27 dieną darželio galerijoje atidaroma ir projekto eigą įprasminusi fotografijų paroda „Skaitau ir vaidinu su tėveliais“, kurią apžiūrėti bus galima visą vasarą.

Projektas „Aukime su pasaka visi kartu“ darželyje vyksta antrus metus. Šiemet jam įprasminti mokslo metų pabaigoje organizuotas renginys-pramoga „Ačiū tau, pasakėle“ ir suvaidinta visų mėgstama pasaka „Ropė“. Senelio ir senelės, anūkės, šuniuko bei kačiuko vaidmenis atliko lopšelio grupių „Balionėlis“, „Nykštukas“ ir „Boružė“ auklėtojos R. Birutienė, V. Petraitytė, R. Bartušienė, L. Petrauskienė ir L. Juzulėnienė. Pelytėmis persirengė keletas vaikučių. Logopedė B. Navickienė trumpam pavirto pasakininke, o meninio ugdymo mokytoja R. Barkauskienė ir auklėtoja A. Gudaitienė pasirūpino, kad ir kiti dalyviai patirtų puikių emocijų.

Projektą įgyvendinti padėjo ir tėveliai. Sulaukėme ne vieno vizito paskaityti pasakų grupėse. Vaikučius labai pradžiugino mamų dalyvavimas, o auklėtojas – projekto metu tėvelių padovanotos pasakų knygos ir žaislai. Nuoširdžiai dėkojame jiems už dovanas.

Siekiant geriau suprasti pasakų ir skaitymo poveikį vaiko raidai ir išsiaiškinti, ar tėvai skaito savo vaikams, 2018 m. rudenį buvo atliekamas tyrimas. Apklausa parodė, kad net 94 proc. tėvų skaito savo vaikams. Visi vaikai (100 proc.) mėgsta vartyti knygas ir beveik pusė jų (46 proc.) daro tai kasdien arba kas antrą dieną (34 proc.). Tėvų nuomone, pasakos vaikams suteikia gerų emocijų, praturtina žodyną, ugdo kūrybiškumą, lavina intelektą, stiprina tėvų ir vaikų ryšį.

Auklėtoja Laima Juzulėnienė

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems