Grupės

  

 

 

„Boružės“ grupė
(1 – 3 metai)
Auklėtoja Rimutė Birutienė, Virginija Petraitytė
Auklėtojos padėjėja Adelė Adomavičienė
  

 

 

„Balionėlio“ grupė
(1–3 metai)
Auklėtojos: Romualda Bartušienė, Irena Bernadišiūtė
Auklėtojos padėjėja Janina Gricevičienė
  

 

 

„Nykštuko“ grupė
(1–3 metai)
Auklėtojos: Dovilė Šiatkuvienė, Irena Bernadišiūtė
Auklėtojų padėjėja Viktorija Šemetulskienė
  

 

 

„Riešutėlio“ grupė
(3–4  metai)
Auklėtojos: Rima Skiauterienė, Živilė Stoškevičienė
Auklėtojų padėjėja Jovita Černakauskienė
  

 

 

„Rugelio“ grupė
(3-4 metai)
Auklėtojos: Margarita Glodenytė, Aurelija Stepanjanienė
Auklėtojų padėjėja Rasa Meiliūnienė
  

 

 

„Kiškučio“ grupė
(4–5 metai)
Auklėtojos: Nina Opulskienė, Živilė Stoškevičienė
Auklėtojų padėjėja Vilma Gotautienė
  

 

 

  „Linelio“ grupė(4–5 metai)
Auklėtojos: Angelė Urbanavičienė, Aurelija Stepanjanienė
Auklėtojų padėjėja Sonata Karnišovienė
  

 

 

Drugelio“ grupė
(5–6 metai)
Auklėtojos: Kristina Gelažienė, Aurelija AleknienėAuklėtojos padėjėja Sandra Ševčiukienė
  

 

 

„Kaštonėlio“ grupė
(5–6 metai)
Auklėtojos: Ingrida Sutkuvienė, Aurelija Aleknienė
Auklėtojų padėjėja Erika Ansiūtė
  

 

 

„Kodėlčiuko“ grupė (priešmokyklinė)
(6–7 metai)
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jūratė Vasiliauskienė ir auklėtoja Zita Jonaitytė
Auklėtojų padėjėja Sigrida Pranckuvienė
  

 

 

„Saulutės“ grupė
(6–7 metai)
Auklėtoja Nadiežda Čerškuvienė, Priešmokyklinio ugdymo pedagogė: Jurgita Gudirgienė
Auklėtojų padėjėja Onutė Ansienė

Žodinė paieška

© 2017 mir.lt