Grupės


Ikimokyklinio amžiaus grupė „BORUŽĖ“ (1–3 metų)
Auklėtojos: Rimutė Birutienė, Virginija Petraitytė
Auklėtojos padėjėja Adelė Adomavičienė
Laisvos vietos – 0.

Ikimokyklinio amžiaus grupė „BALIONĖLIS“ (1–3 metų)
Auklėtojos: Romualda Bartušienė, Nadiežda Čerškuvienė
Auklėtojos padėjėja Janina Gricevičienė
Laisvos vietos – 0.

Ikimokyklinio amžiaus grupė „NYKŠTUKAS“ (1–3 metų)
Auklėtojos: Lina Petrauskienė, Daiva Paulauskienė
Auklėtojos padėjėja Viktorija Šemetulskienė
Laisvos vietos – 0.

Ikimokyklinio amžiaus grupė „SAULUTĖ“ (1–3 metų)
Auklėtojos: Jurgita Gudirgienė, Nadiežda Čerškuvienė
Auklėtojos padėjėja Onutė Ansienė
Laisvos vietos – 0.


Ikimokyklinio ugdymo grupė „LINELIS“ (3–4 metų)
Papildomas ugdymas – etnokultūra.
Auklėtojos: Angelė Urbanavičienė, Aurelija Stepanjanienė
Auklėtojos padėjėja Sonata Karnišovienė
Laisvos vietos – 2.


Ikimokyklinio ugdymo grupė „KIŠKUTIS“ (3–4 metų)
Papildomas ugdymas – ekologija.
Auklėtojos: Nina Opulskienė, Zita Jonaitytė
Auklėtojos padėjėja Vilma Gotautienė
Laisvos vietos – 1.


Ikimokyklinio ugdymo grupė „RIEŠUTĖLIS“ (4–5 metų)
Papildomas ugdymas – ekologija.
Auklėtojos: Vaiva Rimkevičienė, Zita Jonaitytė
Auklėtojos padėjėja Jovita Černakauskienė
Laisvos vietos – 1.


Ikimokyklinio ugdymo grupė „KAŠTONĖLIS“ (4–5 metų)
Papildomas ugdymas – dailė.
Auklėtojos: Ingrida Sutkuvienė, Aurelija Aleknienė
Auklėtojos padėjėja Erika Ansiūtė
Laisvos vietos – 1.


Ikimokyklinio ugdymo grupė „DRUGELIS“ (5–6 metų)
Papildomas ugdymas – dailė.
Auklėtojos: Kristina Gelažienė, Irena Bernadišiutė
Auklėtojos padėjėja Sandra Ševčiukienė
Laisvos vietos – 0.


Ikimokyklinio ugdymo grupė „RUGELIS“ (5–6 metų)
Papildomas ugdymas – etnokultūra.
Auklėtojos: Margarita Glodenytė, Aurelija Stepanjanienė
Auklėtojos padėjėja Rasa Meiliūnienė
Laisvos vietos – 0.


Priešmokyklinio ugdymo grupė „KODĖLČIUKAS“ (6–7 metų)
Pedagogės: Jūratė Vasiliauskienė, Aurelija Aleknienė
Auklėtojos padėjėja Sigrida Pranckuvienė
Laisvos vietos – 0.

© 2018 mir.lt