Grupės

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ „BORUŽĖ“
(1–3 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
RIMUTĖ BIRUTIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja,
VIRGINIJA PETRAITYTĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Adelė Adomavičienė

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ „BALIONĖLIS“
(1–3 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
ROMUALDA BARTUŠIENĖ
Kvalifikacinė kategorija
– ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja,
NADIEŽDA ČERŠKUVIENĖ
Kvalifikacinė kategorija
– ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja
Janina Gricevičienė

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ „NYKŠTUKAS“ 
(1–3 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
LINA PETRAUSKIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
DAIVA PAULAUSKIENĖ
Kvalifikacinė kategorija- ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja

Auklėtojos padėjėja
Viktorija Šemetulskienė


IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ „SAULUTĖ“ 
(1–3 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos :
JURGITA GUDIRGIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja,
NADIEŽDA ČERŠKUVIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja
Onutė Ansienė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „LINELIS“ 
(3–4 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
ANGELĖ URBANAVIČIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
PAPILDOMAS vyresnioji auklėtoja,
UGDYMAS – AURELIJA STEPANJANIENĖ
ETNOKULTŪRA Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Sonata Karnišovienė


IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „KIŠKUTIS“ 
(3–4 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
NINA OPULSKIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
PAPILDOMAS vyresnioji auklėtoja
UGDYMAS – ZITA JONAITYTĖ
EKOLOGIJA Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Vilma Gotautienė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „RIEŠUTĖLIS“ 
(4–5 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
VAIVA RIMKEVIČIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
PAPILDOMAS auklėtoja,
UGDYMAS – ZITA JONAITYTĖ
EKOLOGIJA Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Jovita Černakauskienė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „KAŠTONĖLIS“ 
(4–5 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
INGRIDA SUTKUVIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
PAPILDOMAS auklėtoja metodininkė
UGDYMAS –
DAILĖ AURELIJA ALEKNIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Erika Ansiūtė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „DRUGELIS“ 
(5–6 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
KRISTINA GELAŽIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
PAPILDOMAS vyresnioji auklėtoja,
UGDYMAS – IRENA BERNADIŠIUTĖ
DAILĖ Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Sandra Ševčiukienė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „RUGELIS“ 
(5–6 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Auklėtojos:
MARGARITA GLODENYTĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
PAPILDOMAS vyresnioji auklėtoja,
UGDYMAS – AURELIJA STEPANJANIENĖ
ETNOKULTŪRA Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Rasa Meiliūnienė

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ  „KODĖLČIUKAS“ 
(6–7 METŲ)
GRUPĖJE DIRBA:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:
JŪRATĖ VASILIAUSKIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja,
AURELIJA ALEKNIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

Auklėtojos padėjėja:
Sigrida Pranckuvienė

Žodinė paieška

© 2018 mir.lt