Gerbiami tėveliai,

Kviečiame naujai priimtus vaikus 2018 m. rugpjūčio 30-31 d. atvykti į raštinę pasirašyti lopšelio-darželio „Varpelis“ ugdymo (si) sutartį.

Administratorė sekretorė

© 2018 mir.lt