GERBIAMI PEDAGOGAI, TĖVELIAI, BŪSIMI TĖVELIAI! KVIETIMAS

2018-05-23, trečiadienį, ankstyvojo amžiaus grupių ,,Balionėlis“, ,,Boružė“, ,,Nykštukas“ auklėtojos organizuoja metodinę dieną ,,Knygų skaitymas ir pasakų sekimas vaiko emocinei saviraiškai“.
Tikslas: pasidalinti patirtimi apie pasakų sekimo ir knygų skaitymo įtaką vaiko ugdymo procesui.

Kviečiame aplankyti šios dienos renginius:

  • Veikla-pramoga ,,Ačiū, tau pasakėle“ – 10.00 val.
  • Filmuotos veiklos ,,Mes iš pasakų atėjom“ medžiagos pristatymas – 13.00 val.
  • Žodiniai pranešimai ,,Knygų skaitymas ir pasakų sekimas namuose“, ,,Pasakų panaudojimas ugdymo procese – įtaka vaikų sklandžiai kalbai ankstyvajame amžiuje“ – 13.40 val.
  • Stendiniai pranešimai ,,Su muzika į pasakų šalį“, ,,Sportuoja pasakų veikėjai“ – 14.00 val.

Parodos – 14.00 val.:

  • nuotraukų paroda – ,,Skaitau ir vaidinu su tėveliais“;
  • metodinių priemonių paroda – ,,Įvairūs pasakų personažai“.
© 2019 mir.lt