eTwinning projektas „Jausmų vaivorykštė“

Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ ankstyvojo amžiaus grupių vaikai kartu su tėveliais ir įstaigos socialine pedagoge dalyvavo keturių mėnesių trukmės eTwinning tarptautinėje platformoje organizuojamame projekte „Jausmų vaivorykštė“, skirtame ankstyvojo amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymui.

Nors karantinas Lietuvoje kiek pakoregavo planus ir projekto vykdymas persikėlė į virtualią erdvę, tai nesutrukdė tęsti projektą. Su tėvelių pagalba vaikučiai atliko jiems skirtas užduotis, susipažino su jausmais – „linksmas“, „liūdnas“, „piktas“ ir „išsigandęs“. Vaikai žaidė interaktyvius žaidimus, dėliojo dėliones, atliko menines užduotėles, žiūrėjo mokomąsias laideles, atsakinėjo į jiems pateiktus klausimus.

Atlikdami užduotis vaikučiai lavino emocinį intelektą, išmoko atpažinti ir savo veidukuose pavaizduoti keturis pagrindinius jausmus. Smagu buvo bendrauti ir bendradarbiauti su pačiais mažiausiais ugdytiniais, nors ir nuotoliniu būdu. Norėčiau padėkoti tėveliams, kurie padėjo vaikams atlikti užduotis, siuntė nuotraukas ir video įrašus savo grupių auklėtojoms. Tik žiūrėdami viena kryptimi pasieksime geriausių rezultatų.

Socialinė pedagogė Karolina Karitonaitė

© 2020 mir.lt