Direktoriaus darbotvarkė

Informuojame, kad direktoriui yra suteiktos kasmetinės atostogos nuo 2019-05-22 iki 2019-05-31 (įskaitytinai).  Kasmetinių atostogų metu direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kukanauzienė.

© 2019 mir.lt