Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis „Varpelis“ dirba darbo dienomis nuo 7.00-17.30 val.
Prailginto darbo dienos grupė nuo 6.30-18.30 val.

Direktorė Eimutė Kripienė

Gyvenimo aprašymas
Direktoriaus pareigybės aprašymas
Direktoriaus darbo laikas
I–V  8.30–12.30 val.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo laikas
I–IV  7.30–16.15 val.
V     7.30–15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Buhalterio darbo laikas
I–V  8.00–16.45 val.
V 8.00–15.30
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Ūkvedžio darbo laikas
I–IV   7.45–16.30 val.
V    7.45–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.45–12.15 val.

Administratoriaus sekretoriaus darbo laikas
I–IV   8.00–16.45 val.
V      8.00–15.30 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Socialinio pedagogo darbo laikas
I–II, IV 9.00–12.00 val.
III, V 10.00–12.00 val.

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Eimutė Kripienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kukanauzienė
Administratorė sekretorė Loreta Levitt – Petrovienė

Buhalterė Irena Levickienė
Apskaitininkė Renata Vaičienė

Dietistė Rasa Pikturnienė
Ūkvedė Roberta Kondratienė

Darbuotojų sąrašas 11-26.

© 2018 mir.lt