Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis „Varpelis“ dirba darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.30 val.
Tėvų pageidavimu veikia viena 12 val. grupė nuo 6.30 iki 18.30 val.

Direktorė Eimutė Kripienė

Gyvenimo aprašymas
Direktoriaus pareigybės aprašymas

Tėvų priėmimas
antradieniais 11.00–12.00 val.
ketvirtadieniais 13.00–14.00 val.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo laikas
I–IV  7.30–16.15 val.
V     7.30–15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Vyriausiojo buhalterio darbo laikas
I–V  8.00–16.45 val.
V 8.00–15.30 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Ūkio dalies vedėjo darbo laikas
I–IV   8.30–17.15 val.
V    8.30–16.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Administratoriaus sekretoriaus darbo laikas
I–IV   8.00–16.45 val.
V      8.00–15.30 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Eimutė Kripienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kukanauzienė
Administratorė sekretorė Loreta Levitt-Petrovienė
Vyriausioji buhalterė Irena Levickienė
Apskaitininkė Renata Vaičienė
Ūkio dalies vedėja Roberta Kondratienė
Dietistė Irina Stupak

Darbuotojų sąrašas 06-03

© 2019 mir.lt