Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis „Varpelis“ dirba darbo dienomis nuo 7.00-17.30 val.
Prailginto darbo dienos grupė nuo 6.30-18.30 val.

Laikinai einanti direktorės pareigas

Gyvenimo aprašymas
Direktoriaus pareigybės aprašymas
L. e. direktoriaus pareigas darbo laikas
I–IV  15.35–18.35 val.
V   15.35–17.35 val.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo laikas
I–IV  7.30–16.15 val.
V     7.30–15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Buhalterio darbo laikas
I–V  8.00–16.45 val.
V 8.00–15.30
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Ūkvedžio darbo laikas
I–IV   7.45–16.30 val.
V    7.45–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.45–12.15 val.

Administratoriaus sekretoriaus darbo laikas
I–IV   8.00–16.45 val.
V      8.00–15.30 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Socialinio pedagogo darbo laikas
I–II, IV 9.00–12.00 val.
III, V 10.00–12.00 val.

ADMINISTRACIJA:
Laikinai einanti direktorės pareigas Neringa Baršauskienė
Kvalifikacija — II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kukanauzienė
Kvalifikacija — II vadybinė kategorija
Administratorė sekretorė Loreta Levitt – Petrovienė
Kvalifikacija — administracijos darbuotojas (III lygis)
Buhalterė Irena Levickienė
Apskaitininkė Renata Vaičienė

Dietistė Rasa Pikturnienė
Ūkvedė Roberta Kondratienė

Darbuotojų sąrašas

© 2018 mir.lt