Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis „Varpelis“ dirba darbo dienomis nuo 7.00-17.30 val.
Budinti grupė nuo 6.30-18.30 val.

Direktorė

Gyvenimo aprašymas
Darbo laikas I-IV 8.00–17.00, V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I-IV 8.00–17.00, V  8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Visuomenės sveikatos specialistas
I-IV 8.00–16.30, V 8.00 – 15.15
Pietų pertrauka 12.00–12.30

Administratorius sekretorius
I-V 8.00–16.30
Pietų pertrauka 12.00–12.30

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Dalija Beruta Ulinskienė

Kvalifikacija: II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Bogdanskaja
Kvalifikacija: II vadybinė kategorija
Administratorė sekretorė Loreta Levitt – Petrovienė
Kvalifikacija: administracijos darbuotojas (III lygis)
Buhalterė Irena Levickienė
Apskaitininkė Renata Vaičienė

Visuomenės sveikatos specialistė Rasa Tenikaitytė
Ūkvedės: Stefanija Kabailienė,
Renata Vaičienė

 

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija, išsilavinimas

Dalija Beruta Ulinskienė Direktorė II vadybinė kategorija, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Genovaitė Bogdanskaja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja 
DIR.PAVADUOTOJO UGDYMUI

II vadybinė kategorija, auklėtoja metodininkė
Loreta Levitt – Petrovienė

Administratorė sekretorė
rastinės vedėjo

Aukštasis (bakalauro) laipsnis. Kvalifikacija: administracijos darbuotojas (III lygis)
Irena Levickienė

Buhalterė
VYR.BUHALTERIO

Aukštasis
Renata Vaičienė

Ūkvedė, apskaitininkė

Aukštasis universitetinis
Stefanija Kabailienė Ūkvedė
ŪKIO VEDĖJO
Vidurinis
Dmitrij Begunov Kompiuterių technikas
inžinierius kompiuterininkas
Aukštasis universitetinis
Rasa Tenikaitytė Visuomenės sveikatos specialistė
Visuomenės sveikatos specialisto
Aukštasis universitetinis
Jūratė Vasiliauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštesnysis
Aurelija Stepanjanienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Virginija Petraitytė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Romualda Bartušienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Jurgita Gudirgienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Rimutė Birutienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Angelė Urbanavičienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštesnynis
Irena Bernadišiūtė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Nina Opulskienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Zita Jonaitytė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,aukštasis
Nadiežda Čerškuvienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,aukštasis
Ingrida Sutkuvienė

Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė

Auklėtoja – metodininkė, aukštasis
Margarita Glodenytė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Kristina Gelažienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis, magistro laipsnis
Dovilė Šiatkuvienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis, magistro laipsnis
Aurelija Aleknienė Auklėtoja, logopedė
Auklėtojo pareiginė
Logopedo pareigybė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, aukštasis
Lina Petrauskienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Auklėtoja, aukštasis universitetinis
Natalija Tolvaišienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Auklėtoja, aukštasis universitetinis
Vaiva Rimkevičienė         Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Aukštasis universitetinis
Daiva Paulauskienė Auklėtoja
Auklėtojo pareiginė
Aukštasis universitetinis
Rima Barkauskienė Meninio ugdymo mokytoja
MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Muzikos mokytoja metodininkė, aukštasis
Aurelija Gudaitienė Neformaliojo ugdymo mokytoja
neformaliojo ugdymo mokytojo
Auklėtoja metodininkė, aukštasis
Ilona Atkočaitienė Socialinė pedagogė Metodininkė, aukštasis
Birutė Navickienė Logopedė
Logopedo pareigybė
Vyresnioji logopedė, aukštasis

Žodinė paieška

© 2017 mir.lt