DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIAME ILGALAIKIAME PROJEKTE „ŽAISKIME IR KALBĖKIME“

Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ logopedė Miglė prisijungė prie respublikinio ilgalaikio projekto „Žaiskime ir kalbėkime“, kurį organizuoja Panevėžio lopšelių-darželių „Draugystė“ ir „Varpelis“ logopedės.

Sieksime bendrauti ir bendradarbiauti su respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedais, ugdant vaikų komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo, iniciatyvumo ir socialinę (-es) emocinę (-es) kompetencijas. Kiekvienas projekto mėnuo turės savo raktinį žodį, patyriminį mokymą ir „Aš Kūrėjas“ galias.

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems