Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2018 metai
 
III Ketvirtis
 
II Ketvirtis
 
I Ketvirtis
 
2017 metai
 
 
 
2016 metai 
 
2015 metai 
 
 
 
2014 metai

Finansines_būklės atsakaita. 2014-I

Veiklos rezultatų ataskaita. 2014-I

AIŠKINAMASIS_RAŠTAS_I_ketv. 2014

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS_II ketv 2014.doc 3 k..doc II

Finansavimo sumos 2014 II ketv..XLS-2013

Veiklos rezultatų ataskaita .xls-2014 II ketv.

Finansines būklės ataskaita 2014 II ketv.

 

Finansines būklės ataskaita IIIxls

Finansinės sumos-2014. IIIXLS

Veiklos rezultatų ataskaita xls-2014- III

AIŠKINAMASIS RAŠTAS_III ketv.doc 3 k..doc II

2011 metai

Pinigų srautų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Informacija apie išankstinius mokėjimus
Mokėtinos sumos
Veiklos segmentai
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Finansinių sumų likučiai
Atsargos
Aiškinamsis raštas

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis
Aiškinamasis raštas III ketvirtis
Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis
Aiškinamasi raštas II ketvirtis 
Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultaų ataskaita

2012 metai

Aiškinamsis raštas I ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis
Finansų būklės ataskaita I ketvirtis
Finasavimo sumos I ketvirtis

Aiškinamasis raštas II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis
Finansų būklės ataskaita II ketvirtis
Finansavimo sumos II ketvirtis

Aiškinamasis raštas III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis
Finansų būklės ataskaita III ketvirtis
Finansavimo sumos III ketvirtis

Aiškinamasis raštas, IV ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita, IV ketvirtis
Finansų būklės ataskaita, IV ketvirtis
Finansavimo sumos, IV ketvirtis
Ilgalaikis turtas, IV ketvirtis
Atsargos, IV ketvirtis
Grynojo turto pokyčiai, IV ketvirtis
Nematerialusis turtas, IV ketvirtis
Pinigų srautai, IV ketvirtis
Trumpalaikės mokėtinos sumos, IV ketvirtis

2013 metai

Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų atskaita I ketvirtis
Finansų būklės ataskaita I ketvirtis
Finasavimo sumos I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis
Finansų būklės ataskaita II ketvirtis
Finansavimo sumos II ketvirtis

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS_III ketv.doc 3 k..doc II

Veiklos.xlsIII

finansines būklės.xlsIII

Finansavimo sumos.xls III

 

Aiškinamasis raštas.2013

Finansinės būklės. 2013

Veiklos. 2013

 

© 2019 mir.lt