Bendradarbiavimas

Lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenė bendrauja ir bendradarbiauja:

  • su  miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: lopšeliu-darželiu „Bangelė“, „Dainelė“, „Klevelis“, „Trys nykštukai“, „Sigutė“, „Žilvitis“, „Žiogelis“.
  • su miesto švietimo ir ugdymo institucijomis: Rasos, Ragainės progimnazijomis,  Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių skyriumi, Šiaulių universiteto Edukologijos katedra, Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutu, Šiaulių miesto Pedagogine psichologine tarnyba, Šiaulių Švietimo centru;
  • su Šiaulių miesto savivaldybės globos namai ,,Savarankiško gyvenimo namai“.
© 2018 mir.lt