Atėjo Trys Karaliai

Sausio 6 dieną Žvaigždė atlydėjo Tris Karalius: Kasparą, Merkelį ir Baltazarą. Jie apsilankė kiekvienoje grupėje pasakydami savo vardus ir parodydami dovanas bei pranešdami, kad jau laikas atsisveikinti su eglute. Išeidami paliko pašventinta kreida užrašytus ant durų ženklus K M B.

Po Trijų Karalių apsilankymo grupėse, visi atskubėjo į menų salę pasiklausyti S. Sondeckio menų gimnazijos moksleivių koncerto. Karaliai apdovanojo visus: ir atlikėjus, ir klausytojus.

Meninio ugdymo mokytoja Rima Barkauskienė

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems