Apsilankymas muzikos instrumentų parduotuvėje

2018-05-10 papildomojo muzikinio ugdymo grupės vaikai vyko į muzikos instrumentų parduotuvę „Milgreta“, kurios aplinka ugdo mažųjų meilę muzikai. Tik įėję pro duris, vaikai pamatė ir atpažino senąjį įstaigos pianiną, priėję paspaudinėjo klavišus… ir nuskubėjo į instrumentų pasaulį. Vaikščiodami po erdvią parduotuvę, apžiūrinėjo instrumentus, plėtodami savo žinias apie jų grupes bei įsimindami pavadinimus.

Darbuotojas, rodydamas muzikos instrumentus trumpai juos apibūdindavo ir, svarbiausia, leido instrumentus paliesti, apžiūrėti ir patiems išgauti garsą. Ugdytiniai atsisveikino pažadėdami, jog sugrįš ir atsives tėvelius. Į darželį visi grįžo gerai nusiteikę, pilni įspūdžių, nes šis apsilankymas „Milgretoje“ jiems buvo pirmasis ir…,gal būt, ne paskutinis.

Meninio ugdymo mokytoja Rima Barkauskienė

© 2019 mir.lt