AKTUALI INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

Tėvelių, senelių, globėjų dėmesiui

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,  nuo kovo 30 dienos iki kol baigsis karantinas pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.

Informacija apie nuotolinio ugdymo organizavimą:

  • Pirmadieniais pedagogai elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ pagalba (užduotis gausite į savo elektroninius paštus) ir kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje pateiks savaitės užduotis (užduotys lengvai suprantamos, vaizdžios, nedidelės apimties, siūloma veiklose panaudoti namuose esančius daiktus, siūlomos kelios vienos srities užduotys tam, kad galėtumėte pasirinkti). Užduotis galite atlikti jums patogiu laiku per savaitę. Vaikams reikės jūsų, suaugusieji, pagalbos. Tikimės, kad kartu su vaiku naudingai ir įdomiai praleisite laiką.
  • Pasidžiaugti atliktomis užduotimis ir vaikų pasiekimais galite, bet neprivalote, uždarose grupių Facebook paskyrose. Mums labai svarbus grįžtamasis ryšys, bet suprantame, kad ne visada tam turite galimybes .

Jūsų patogumui ir poreikiams numatome konsultacijų laiką:

Auklėtojos konsultuos uždarose grupių Facebook paskyrose darbo dienomis kasdien nuo 9.00 iki 12.00 val.

Logopedė B. Navickienė konsultuos vidinėmis sistemos „Mūsų darželis“ žinutėmis arba telefonu 8 672 06901 darbo dienomis kasdien nuo 9.00 iki 12.00 val.

Socialinė pedagogė K. Karitonaitė konsultuos vidinėmis sistemos „Mūsų darželis“ žinutėmis arba telefonu 8 677 62698 darbo dienomis kasdien nuo 9.00 iki 12.00 val.

Socialinė pedagogė I. Atkočaitienė konsultuos telefonu 8 656 43754 arba Facebook Messenger Ilona Atko antradieniais nuo 16.00 iki 17.30 val., trečiadieniais nuo 8.30 iki 10.00 val., ketvirtadieniais nuo 16.00 iki 17.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kukanauzienė konsultuos vidinėmis sistemos „Mūsų darželis“ žinutėmis arba elektroniniu paštu pavaduotoja.varpelis@splius.lt darbo dienomis kasdien nuo 9.00 iki 12.00 val.

Iškilus klausimams galite kreiptis į direktorę E.Kripienę telefonu 8 41 552  975 arba elektroniniu paštu darzelis.varpelis@splius.lt . Žinutes galite rašyti sistemoje „Mūsų darželis“ arba lopšelio-darželio Facebook paskyroje https://www.facebook.com/siauliuldvarpelis/.

Iškilus nesklandumams dėl technologijų naudojimo, galite konsultuotis su D.Begunov tel.8 611 43095 darbo dienomis kasdien nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val.

Labai tikimės visų geranoriškumo, supratingumo ir abipusio bendradarbiavimo. Svarbiausia būkime sveiki.

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems